Maksevõimalused

Tasumise aluseks olev arve saadetakse ostjale elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksu tasumist kontrollima, et andmed tellimuse kinnitusel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu tellimuse kinnitusel näidatud summa on laekunud müüja arvelduskontole. Kui raha ei laeku 3 päeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.